About Us

เกี่ยวกับเรา โมเดิร์นพริ้นท์

โมเดิร์นพริ้นท์ เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตงานพิมพ์ทุกชนิด ด้านสิ่งพิมพ์ ให้คำปรึกษา คำแนะนำ รวมทั้งออกแบบและจัดทำ Art Work ให้กับหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน

  • มุ่งมั่นในการผลิตงานพิมพ์ให้มีคุณภาพ
  • บุคลากรในองค์กรทุกแผนกมีความสามารถเฉพาะด้านและมีประสบการณ์สูง
  • ใช้เครื่องพิมพ์และเครื่องจักรที่ทันสมัย ในการผลิตทุกขั้นตอน

เรายึดมั่นในการผลิตงานในราคาที่สมเหตุสมผล ไม่เอาเปรียบลูกค้าและใช้วัตถุดิบที่ดีที่เรามีให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

Events

กิจกรรมของเรา

Auditor ISO

ตรวจติดตาม ISO9001:2015

มีการประเมิน ตรวจติดตาม ISO ในทุกๆ ปี เพื่อควบคุมระบบการทำงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และควบคุมให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ ISO 9001

External Audit

การตรวจติดตามจากหน่วยงานภายนอก

มีการตรวจติดตาม และประเมิน ISO จากกลุ่มลูกค้าและหน่วยงานภายนอกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจในการทำงานที่มีทั้งประสิทธิภาพและคุณภาพให้แก่ลูกค้า

Internal Audit

การตรวจติดตามภายใน

จัดการตรวจติดตามภายในของทุกฝ่าย ตรวจสอบระบบการทำงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ ISO เพื่องานดำเนินงานที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพกับการทำงานในทุกๆ ฝ่าย

Contact

ติดต่อ กับเรา

ที่อยู่สำนักงาน

146 ถ.เลียบคลอง ร.5 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

Email

modernprint2004@gmail.com

หมายเลขติดต่อ

093-8526668, 062-0515944

เวลาทำการ

จันทร์-เสาร์: 08.00 น. - 17.00 น. อาทิตย์: ปิดทำการ
Loading
กรอกข้อความเพื่อสอบถาม. Thank you!